Service

Med erfarenhet av både Windows Server-, UNIX-, Linux- och Mac OS X-miljöer erbjuder vi konsultation, service och underhåll av små till medelstora företagsnätverk. Vi underhåller inte bara klienter och server utan även service och kontroll av den fysiska nätverksarkitekturen. Vi erbjuder korta responstider, ständig tillgänglighet via internet eller telefon samt kontinuerlig personlig kontakt vid underhåll, installation och problemlösning.