Hemsida för Göteborgs Psykoterapiinstitut

Vi utvecklar för närvarande en ny hemsida för Göteborgs Psykoterapiinstitut för ökad möjlighet till egen kontroll och utveckling av hemsidan för GPI:s personal. Sidan utvecklas i Joomla.