3:e våningen

3.e våningen loggaEn ny arena och mötesplats för professionell danskonst i Göteborg

Inget konstprojekt varar för evigt och att driva en dansscen är inget självändamål. Den som vill vara mitt i samtiden måste ständigt våga ompröva sin verksamhet, formerna för det konstnärliga utövandet och den publika presentationen av danskonsten. Därför har Gun Lund och Lars Persson med kompaniet E=mc2 Danskonst och scenen 24kvadrat flyttat till nya lokaler på 3:e våningen, Sockerbruket 9, d.v.s. i samma kvarter som gamla 24 Kvadrat i Klippans industriområde under Älvsborgsbrons södra fäste.

Initiativtagare till projektet är koreografen Gun Lund‚ men 3:e våningen erbjuder inte bara plats för hennes eget konstnärliga skapande och 24 kvadrats nuvarande verksamhet. 3:e våningen erbjuder plats för koreografer och kompanier som önskar mer kontinuerlig repetitions- och föreställningsverksamhet. Tanken är att man skall kunna få tillgång till en hemmascen  med möjlighet till längre spelperioder och/eller längre repetitionsperioder och ljussättning på scen inför turnéer. Det är redan klart att Gunilla Witt, Art of Spectra /Peter Svenzon och Olof Persson, alla med etablerad konstnärlig verksamhet, kommer att verka på 3:e våningen, men vi ser gärna fler intressenter.

På 3:e våningen finns rum för residens och just kombinationen studio/scenrum är synnerligen lämplig för residens, internationella gästspel, workshops m.m.. Dessutom finns inom några minuters promenadavstånd smålägenheter vid älven för längre tids boende.

Försökshallen på 3:e våningen erbjuder också ett oömt projektrum för installationer, performance, elektroakustisk musik, utställningar och allsköns hybridformer som den nutida dans-, konst och musikscenen öppnar för.

Besök 3:e våningens hemsida
.